חיפוש: מזרחית

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510041981אוריליפטקו חב מזרחית לפיננסים ומסחר בעמחברה פרטיתמחוקה
513706390אלעג'מי מסעדה מזרחית בע"מחברה פרטיתפעילה
510018104אלקור חברה אפריקאית מזרחית בעמחברה פרטיתמחוקה
510203144דירה צפון מזרחית בת שלשה וחצי חדרים בע'מחברה פרטיתמחוקה
514983600הר תבור -מסעדה מזרחית בע"מחברה פרטיתפעילה
520004789חברה ארץ ישראל מזרחית בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
520023870חברה מזרחית לאוטו משא ולתיקונים בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
510140122חברה מזרחית לבנון בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510711039חברה מזרחית להשקעות ולאספקת כספים בעמחברה פרטיתמחוקה
520012865חברה מזרחית לחשמל וקרור בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
510073000חברה מזרחית לטבק המומחה בעמחברה פרטיתמחוקה
510002702חברה מזרחית למסחר וספנות בעמחברה פרטיתפעילה
510154008חברה מזרחית לסרטים בעמחברה פרטיתמחוקה
510028376חברה מזרחית לעצים בעמחברה פרטיתמחוקה
530015981חברה מזרחית לצילומים בשביל העתונותשותפות חולמחוקה
510009566טוק חב מזרחית לטבק עמחברה פרטיתמחוקה
514205061יונס ובניו מסעדה מזרחית בע"מחברה פרטיתפעילה
520012303כרמן, חברה מזרחית בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
511582538מאפיה מזרחית ייצור ושיווק 1991 בע"מחברה פרטיתפעילה
513494161מאפיה מזרחית ר.כ. בע"מMAAFIA MIZRAHIT R.C. LTDחברה פרטיתפעילה