חיפוש: מושב, תענך

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540097359אביר עבודות חקלאיות חבל תענךשותפות כלליתמחוקה
513868596יעד פלסט בע"מחברה פרטיתפעילה
511357915מי - עד חברה לשווק שרותי סינון דישון ואוטומציה בע"מחברה פרטיתמחוקה
540100237משאף שותפות לעבודות בנין חבל תענךשותפות כלליתמחוקה
 1