חיפוש: מועדון כדורגל הפועל תל אביב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512503871מועדון כדורגל הפועל תל אביב בע"מHAPOEL TEL AVIV FOOTBALL CLUB LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
 1