חיפוש: מועאויה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514105592א.ט. רם בנייה בע"מA.T. RAM BUILDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
514277193אלבאן אלרוחה בע"מחברה פרטיתפעילה
513190033אלואחה,תיירות נופש והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
512587866י.ע.ל (יוזמה עבודות לבנין) בע"מחברה פרטיתפעילה
513504126מחלבת אלרוחה בע"מחברה פרטיתפעילה
515245769מ.ע. מרכז הברזל מועאויה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1