חיפוש: מוהליבר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510201296חלקה 141 בגוש 6122 בע'מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510397904חלקה 143 בגוש 6397 בעמחברה פרטיתמחוקה
510403215חלקה 151 בגוש 6714 בעמחברה פרטיתמחוקה
510321631חלקה 180 בגוש 6397 בעמחברה פרטיתמחוקה
510324445חלקה 210 בגוש 6712 בעמחברה פרטיתמחוקה
510187511חלקה 250 בגוש 6919 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510276884חלקה 262 בגוש 6355 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510253289חלקה 288 גוש 6193 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510222649חלקה 3 בגוש 6395 בעמחברה פרטיתמחוקה
510279441חלקה 41 בגוש 6377 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510382005חלקה 42 בגוש 6379 בעמחברה פרטיתמחוקה
510399660חלקה 44 בגוש 6406 בעמחברה פרטיתמחוקה
510319460חלקה 45 בגוש 6386 בעמחברה פרטיתמחוקה
510283716חלקה 461 גוש 3705 רחובות בעמחברה פרטיתמחוקה
510246168חלקה 485 492 בגוש 3926 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510323165חלקה 58 בגוש 6385 בעמחברה פרטיתמחוקה
510386782חלקה 59 בגוש 6376 בעמחברה פרטיתמחוקה
510232523חלקה 82 בגוש 6378 בעמחברה פרטיתמחוקה
510315039חלקה 84 בגוש 6383 בעמחברה פרטיתמחוקה
510407224חלקה 87 בגוש 6387 בעמחברה פרטיתמחוקה