חיפוש: מוהליבר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510403249חברת חלקה 13 בגוש 6756 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510264856חברת חלקה 158 בגוש 6623 בעמחברה פרטיתמחוקה
510368293חברת חלקה 200 בגוש 6382 בעמחברה פרטיתמחוקה
510334915חברת חלקה 201 בגוש 6382 בעמחברה פרטיתמחוקה
510369044חברת חלקה 211 בגוש 6381 בעמחברה פרטיתמחוקה
511793937חברת חלקה 274 בגוש 6412 בע"מחברה פרטיתפעילה
510230014חברת חלקה 300 בגוש 6207 בעמחברה פרטיתמחוקה
510221724חברת חלקה 70 בגוש 6106 בעמחברה פרטיתמחוקה
510229495חברת חלקה 941 בגוש 6668 בעמחברה פרטיתמחוקה
510345010חברת ישראלה 10 בעמחברה פרטיתמחוקה
510761158חברת קרינגל לבניה ושיפוצים בע"מחברה פרטיתמחוקה
512698457חיבורים טובים בינלאומיים בע"מINTERNATIONAL GOOD LINKS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
510473671חיים גרופר ושות חב לבנין בעמחברה פרטיתבפרוק מרצון
510469737חיים שמי השקעות בעמחברה פרטיתפעילה
510365836חלקה 103 בגוש 6385 בעמחברה פרטיתמחוקה
510432941חלקה 105 בגוש 6713 בעמחברה פרטיתמחוקה
510406689חלקה 11 בגוש 6380 בעמחברה פרטיתמחוקה
510248107חלקה 12 בגוש 6375 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510395445חלקה 13 בגוש 6346 בעמחברה פרטיתפעילה
510280720חלקה 13 גוש 6401 בע'מחברה פרטיתמחוקה