חיפוש: מד-י-דינמיקס ניטור נוזלים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511878837מד-י-דינמיקס ניטור נוזלים בע"מMED-I-DYNAMIX FLUID MONITORING LTD.חברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
 1