חיפוש: מבצע נועה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515228906כנם אנרגיה בע"מKANEM ENERGY LTDחברה פרטיתפעילה
515160430קיי ניהול נכסים בע"מK. PROPERTY MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
 1