חיפוש: לכיש 69

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512944794מוניות העיר קרית מלאכי בע"מחברה פרטיתפעילה
511795262מימד בטחון ושרותים בע"מחברה פרטיתמחוקה
 1