חיפוש: לי-שי מסעדות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513451963לי-שי מסעדות בע"מLI-SHAY RESTAURANTS LTDחברה פרטיתפעילה
 1