חיפוש: ליבנה 8

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512957911אברהם ח. כרם בע"מABRAHAM CH. KEREM LTDחברה פרטיתפעילה
512993015אופק הגולן בע"מחברה פרטיתפעילה
513407288מאורות נתן בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514925254פירבלי השקעות בע"מPIRVELI INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
 1