חיפוש: לונץ משה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513324954א.צ.ח.מ. מטרו בע"מA.Z.CH.M. METRO LTDחברה פרטיתפעילה
514631753ביג אפל פיצה אילת בע"מBIG APPLE PIZZA EILAT LTDחברה פרטיתפעילה
512131004ביג אפל פיצה בע"מBIG APPLE PIZZA LTDחברה פרטיתפעילה
514357805ביג אפל פיצה מדרחוב ירושלים בע"מBIG APPLE PIZZA MIDRAHOV JERUSALEM LTDחברה פרטיתפעילה
515084150בית הכוון תחנת אוכל בע"מחברה פרטיתפעילה
513105759דור אקסצ'נג' סנטר בע"מDOR EXCHANGE CENTER LTDחברה פרטיתפעילה
512025792הנצו רימונים בע"מחברה פרטיתפעילה
515072270ו ל ל ב בן יהודה בע"מV L L V BEN YEHOUDA LTDחברה פרטיתפעילה
513636183וטרו ארט בע"מחברה פרטיתפעילה
513133173ח.א.ב.ד. (2001) סחר שירותים ומסעדות בע"מחברה פרטיתפעילה
512636994טריו אדי בע"מTRIYO ADI LTDחברה פרטיתפעילה
515021947טרנד טאצ' (ח.ג.ר) בע"מTREND TOUCH (HGR) LTDחברה פרטיתפעילה
540240926מורן את אסף ניהולשותפות כלליתפעילה
513379818מורן ניהול בתי קפה בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514578830נטגיימס בע"מNETGAMES LTDחברה פרטיתפעילה
511372286עסיס רימונים בע"מחברה פרטיתפעילה
514424399פלח הרימון בע"מחברה פרטיתפעילה
512681065פרדס רימונים בע"מPARDES - RIMONIM LTDחברה פרטיתפעילה
512625229קוביזם ניהול מספרות בע"מKOBIZM HAIR DRESSING LTDחברה פרטיתפעילה
512153511קפה יוסף רימון בע"מCAFE YOSEF RIMON LTD.חברה פרטיתפעילה