חיפוש: לוחמי+הגטאות+39

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512592197א.א. משווקי הצפון בע"מחברה פרטיתפעילה
510544240ישראל לזר ובנו בעמחברה פרטיתפעילה
514901396ל.י.א. טכנוגרף שירותים עסקיים בע"מחברה פרטיתפעילה
513628537נמיר אדלבי - חברה לעריכת דיןחברה פרטיתבפרוק מרצון
540105210קורנפלד את בן יוסףשותפות כלליתמחוקה
 1