חיפוש: לבניין

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511958837מ. ש. ח. מהנדסים - חברה לבניין (1994) בע"מחברה פרטיתמחוקה
514321132ע. י. ד. נ - ב.ה. חברה לבניין בע"מחברה פרטיתפעילה
511328585ש. ל. מ. ח. חברה לבניין השקעות ופיתוח בע"מחברה פרטיתמחוקה
511037657ת. ס. י. חברה קבלנית לבניין והשקעות בע"מחברה פרטיתמחוקה
514354554"מגדלי לב העיר" חסון.היכרי.עמרם. חברה לבניין בע"מחברה פרטיתפעילה
513185637א. טייב ובניו חברה לבניין פיתוח והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
511864530א. מ. דיאב לבניין ופיתוח בע"מחברה פרטיתמחוקה
512138769א. ע. דגלה חברה לבניין ומסחר בע"מחברה פרטיתמחוקה
512397415א.א. עידן חברה לבניין והשקעות (1996) בע"מחברה פרטיתמחוקה
513088146א.ח. אמיר בונה הגליל לבניין ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
514545540א.ח. עילית הבניה חברה לבניין ואספקת כח אדם בע"מחברה פרטיתפעילה
512384082א.י. לוזון חברה לבניין פיתוח והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
512019365א.ל.מ. אבו ליל חברה לבניין, פיתוח והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
513462416א.ל.מ. אבו ליל-חב' לבניין, פיתוח השקעות ויזמות (2003) בע"מחברה פרטיתפעילה
512306036א.מ.מ.ח. חברה לבניין ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
514312925א.נ. יארא חברה לבניין, תשתיות ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
514429042א.ע.ע. עדן (2010) חברה לבניין ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
512272642א.פ.מ.א. לבניין ומתן שירות ומסחר בע"מחברה פרטיתפעילה
513248377א.ש. ש.י.ר. חברה לבניין בע"מחברה פרטיתפעילה
511806168א.ש.ח.ע. חברה לבניין ופתוח בע"מחברה פרטיתמחוקה