חיפוש: לאומי קארד

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512905399לאומי קארד אשראים בע"מLEUMI CARD CREDIT LTDחברה פרטיתפעילה
512905423לאומי קארד בע"מLEUMI CARD LTDחברה פרטיתפעילה
513816132לאומי קארד ניכיונות בע"מחברה פרטיתפעילה
513240879לאומי קארד פקדונות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1