חיפוש: כתבי הקודש

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514532761מרכז פתרונות לאדם ועולם ע"י שליחות כתבי הקודש ע"י משפחת הכהן הגדול מעזיה הוגה רוחני בארץ הקודש.חברה פרטיתפעילה
514081603אגודת המשיח- שירותי כתבי הקודש בישראל בע"מCHRIST FELLOWSHIP BIBLE MINISTRIES IN ISRAEL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513953257כתבי הקודש בע"מחברה פרטיתפעילה
 1