חיפוש: כצנלסון 149

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514995828גרין סטוק אל.אי.אם בע"מחברה פרטיתפעילה
512191529מיריגאמי - מרכז אוריגאמי בישראל בע"מחברה פרטיתפעילה
510307739חברת בית ברחוב כצנלסון 149 בעמחברה פרטיתמחוקה
 1