חיפוש: כברי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511905085ריאון בע"מחברה פרטיתפעילה
512573635ריאון חממות (1997) בע"מRION GREENHOUSES (1997) LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
513018564אלומות כברי בע"מALUMOT CABRI LTDחברה פרטיתפעילה
514758945כברי אספקת חשמל בע"מחברה פרטיתפעילה
550010375כברי בקר לבשר-שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוסלת מרצון
550002232כברי מבנים ונכסיםשותפות מוגבלתמחוקה
512260845כברי תמיסות רפואיות בע"מCABRI TMISOT RAFUIOT LTD.חברה פרטיתמחוקה
510632052מי כברי מים מינרליים בעמחברה פרטיתמחוקה
512057290מעיינות כברי בע"מCABRI SPRINGS LTDחברה פרטיתפעילה
510353816מעינות כברי בעמחברה פרטיתמחוקה
513775569מרכז השינה והריהוט כברי בע"מחברה פרטיתפעילה
550003891מתפרת כברישותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
550004147עדירן תכשיטי כסף וזהב קבוץ כברישותפות מוגבלתמחוקה
514138338רהיטי כברי בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511346876תעשיות כברי אחזקה וניהול בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510077571תעשית טקסטיל כברי בעמחברה פרטיתמחוקה
514125319קואליטי טימבר טכנולוגיות בע"מQUALITY TIIMBER TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה