חיפוש: כביש נצרת -שפרעם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540138609דושי- תעשית בלוקיםשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
513458828כוכב האור לעבודות חשמל בע"מחברה פרטיתפעילה
512537895עוף נצרת בע"מחברה פרטיתפעילה
512922543א. ורור (2000) בע"מA WARWAR (2000) LTDחברה פרטיתפעילה
513413963אלגזאלין בע"מחברה פרטיתפעילה
511608069כל-בו לזגג בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
513550889מרכזי ציאם טבע 2004 בע"מחברה פרטיתפעילה
510600661שותפות כביש שפרעם נצרת בעמחברה פרטיתמחוקה
 1