חיפוש: ירושלים+פינת+הקישון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512885070אורות מנהטן אולמי שמחות (2000) בע"מMANHATTAN LIGHTS EVENTS HALLS (2000) LTDחברה פרטיתפעילה
 1