חיפוש: יסודי עזרא

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511423592אלירז שרותי רכב בע"מחברה פרטיתפעילה
513196642אס או אס אנרגיה אקספרס בע"מחברה פרטיתפעילה
514828946מיט-מי בע"מMEAT-ME LTDחברה פרטיתפעילה
515104412סייד שירותי רכב בע"מחברה פרטיתפעילה
520037581עשות אשקלון תעשיות בעמחברה ציבוריתפעילה
515061125פאיז מנופים והידראוליקה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1