חיפוש: יורופארק יקום

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514329580אלון חיפושי גז טבעי בע"מחברה פרטיתפעילה
513828590ד.פ. אלון זכיינות מזון מהיר (2006) בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513095950דומלריבר (ישראל) בע"מDOMMELRIVER (ISRAEL) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540235769דור אלון אנרגיה חלופית (ב.ה.)שותפות כלליתפעילה
514160332דור אלון ביו גז בע"מDOR ALON BIO GAS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512793084הוט נכסים בע"מHOT ASSETS LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
512355363"אלון" אחזקות גז (1996) בע"מ"ALON" GAS HOLDINGS (1996) LTD.חברה פרטיתפעילה
550018543אלון - דרך ארץ שותפות לניהול ותפעול כביש חוצה ישראלשותפות מוגבלתפעילה
512516329וויזבנד תקשורת בע"מWISEBAND COMMUNICATIONS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1