חיפוש: יהלום 5

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510215148אחוזת פלק בע'מחברה פרטיתמחוקה
510320773אחוזת שמחה בעמחברה פרטיתמחוקה
510335631אחים חדד - חב בנין בעמחברה פרטיתמחוקה
510164189אימצוא בע'מחברה פרטיתמחוקה
513554840אליק שיווק רהיטים בע"מחברה פרטיתפעילה
513514190ג.א.פ.א. מזון בע"מG.A.P.A. FOODSTUFF LTDחברה פרטיתפעילה
510369788גורי יחזקאל ובניו בעמחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
510234388גוש 6204 חלקה 30 בעמחברה פרטיתמחוקה
510402837גלילות בני יוסף בעמחברה פרטיתמחוקה
510491004דירות בגוש 6182 בעמחברה פרטיתמחוקה
510168974חברת גוש 6126 חלקה 166 בעמחברה פרטיתמחוקה
510200363חברת חלקה 429 בגוש 6157 בעמחברה פרטיתמחוקה
510098296חברת חלקה 517 בגוש 6205 בעמחברה פרטיתמחוקה
510326846חלקה 213 בגוש 6127 בעמחברה פרטיתמחוקה
510392095חלקה 214 בגוש 6667 בעמחברה פרטיתמחוקה
510156995חלקה 236 בגוש 6159 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510268824חלקה 260 בגוש 6181 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510403165חלקה 268 בגוש 7109 בעמחברה פרטיתמחוקה
510373780חלקה 319 בגוש 6128 בעמחברה פרטיתמחוקה
510327364חלקה 320 בגוש 6205 בעמחברה פרטיתמחוקה