חיפוש: יהודה הלוי 30

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510693781אבזקת נדלו בע"מחברה פרטיתמחוקה
510560931אחוזת יאנדל בעמחברה פרטיתמחוקה
510558919אחוזת קטם בעמחברה פרטיתמחוקה
510381478בית ברנט בעמחברה פרטיתמחוקה
513870915גל מוטורס ק. שמונה בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
510479363חברת חלקה 102 בגוש 3699 בעמחברה פרטיתמחוקה
510436942חברת חלקה 6 בגוש 3693 בעמחברה פרטיתמחוקה
510384241חברת נכסי ירמיהו בעמחברה פרטיתמחוקה
510330962טירת סביון בעמחברה פרטיתמחוקה
510432834טירתנו בעמחברה פרטיתמחוקה
510560881מטוב שרותי ניהול בעמחברה פרטיתמחוקה
510285430מעדיר בעמחברה פרטיתמחוקה
510529829נאות אליעזר קיסריה בעמחברה פרטיתמחוקה
514456516נדל"ן טרייד מגרשים בע"מחברה פרטיתפעילה
510623622נוה ביביש בעמחברה פרטיתמחוקה
510583909נוה טרישה בעמחברה פרטיתמחוקה
510490535נכסי מתיאן בעמחברה פרטיתמחוקה
510691595סולשק בעמחברה פרטיתמחוקה
510601529סמרגד נכסים בעמחברה פרטיתמחוקה
510188733חברת רחוב יהודה הלוי 30 בעמחברה פרטיתמחוקה
 1