חיפוש: יגאל מוסינזון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515135010אור רז עבודות חשמל ואחזקה בע"מחברה פרטיתפעילה
512860776אורדד מחשבים בע"מORDAD COMPUTERS LTD.חברה פרטיתפעילה
513889253אורדד מחשבים נכסים 2006 בע"מORDAD COMPUTERS PROPERTIES 2006 LTDחברה פרטיתפעילה
513750042אימפרוב השקעות בע"מIMPROVE INVESTMENTS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513514901אלון צ'צ'יק הפקת אירועים וייזום פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
514077957בינה מלאכותית לפטנטים בע"מARTIFICIAL INTELLIGENCE PATENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514890888וואסקו (2013) בע"מVASKO (2013) LTDחברה פרטיתפעילה
515074169ורד אולפינר יעוץ (2014) בע"מחברה פרטיתפעילה
514755065זלה השקעות בע"מZELA INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
511056517יוסף שגב בע"מחברה פרטיתפעילה
513411348לי - מרפאות מומחים (2003) בע"מLEE - MEDICAL SPECIALISTS (2003) LTDחברה פרטיתפעילה
511367450מומנטום מחקר ופיתוח תעשייתי בע"מMOMENTUM RESEARCH AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
512616145נ.ע.ר. החזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
513523886נכסי מ.פ. שפירא בע"מM.P. SHAPIRO ASSETS LTDחברה פרטיתפעילה
515156115סופטבית טק בע"מSOFTBET TECH LTDחברה פרטיתפעילה
514886274סינגולר סייט טכנולוגיות בע"מSINGULAR SIGHT TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
510428956סרטי רז בעמחברה פרטיתפעילה
512528407פלג פ.פ.ש. נדל"ן בע"מחברה פרטיתפעילה
515051704פרייבט סקרטרי בע"מPRIVATE SECRETARY LTDחברה פרטיתפעילה
512923715קורינת נכסים בע"מCORINTH ASSETS LTDחברה פרטיתפעילה