חיפוש: טרובוביץ בלטנר בנייה ופיתוח

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512643818טרובוביץ' בלטנר בנייה ופיתוח בע"מTRUBOWITCH BLATTNER CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT LTD.חברה פרטיתפעילה
 1