חיפוש: טבע תעשיות פרמצבטיות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
520013954טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מTEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITEDחברה ציבוריתפעילה
 1