חיפוש: טבנקין 19

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512643529א. רם מקורייב בע"מחברה פרטיתפעילה
514502012אמ.אנ.סי- משה נפתלי ייעוץ בע"מM.N.C - MOSHE NAFTALY CONSULTING LTDחברה פרטיתפעילה
512113697דיסקברי פרו. בע"מDISCOVERY PRO. LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512463985המהיר דוסטאר שרותי אינסטלציה בע"מחברה פרטיתפעילה
514764323וינר בוך אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
513147546ורטהיימר (ר.ל.) נכסים והשקעות בע"מWERTHEIMER (R.L.) HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
513721365מיפרומאל מיגון בע"מחברה פרטיתפעילה
514299106רם מייקרוויב בע"מRAM MICROWAVE LTDחברה פרטיתפעילה
 1