חיפוש: חנקן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515122307א.י סהר השקעות ויזום בע"מחברה פרטיתפעילה
514441815רואימטקס פיננסים בע"מROIMTAX FINANCE LTDחברה פרטיתפעילה
514217843רות ודוד רזניק החזקות בע"מRUTH & DAVID REZNIK HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
 1