חיפוש: חן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510421787אוטו חן בעמחברה פרטיתפעילה
540163441אוליניק-חן טובשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
513226746אולמות חן באפקה בע"מCHEN HALLS AFEKA LTDחברה פרטיתפעילה
510468770אולמות חן- מחולון בעמחברה פרטיתפעילה
511875791אולמי גינות חן בע"מחברה פרטיתמחוקה
510482037אולמי חן נתניה בעמחברה פרטיתפעילה
514631076אולמי פנינת חן ב"ב בע"מחברה פרטיתפעילה
510587744אוניון ליצוא חפצי חן בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512495318אופטיקה אור-חן בע"מOR-CHEN OPTICS LTDחברה פרטיתמחוקה
511964561אופיר - חן (1994) בע"מOPHIR - CHEN (1994) LTD.חברה פרטיתפעילה
511381618אופק - ייצור ושיווק תכשיטי חן בע"מחברה פרטיתמחוקה
513854315אופק-חן (ליסינג) בע"מחברה פרטיתפעילה
513727107אוצרות חן בע"מחברה פרטיתפעילה
510826670אור - חן מבנים חברה לבנין והשקעות בע"מחברה פרטיתמחוקה
512378878אור ב. חן הנדסת חשמל בע"מחברה פרטיתפעילה
514869312אור חן בתנועה בע"מחברה פרטיתפעילה
511934770אור חן הספקה לתעשיה בע"מחברה פרטיתפעילה
512701152אור חן חברה לתדלוק והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
515146793אור חן יזמות ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
511611808אור חן לוחות חשמל בע"מחברה פרטיתפעילה