חיפוש: חיל האוויר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512528357א.ב.ג. החברה לפיתוח קרקעות כפר יונה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512794306פלטינום (כ.י.ל.) השקעות וייזום בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1