חיפוש: חושן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513979765של-אב השקעות ונכסים בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514927672תמרינדי בע"מTAMARINDI LTDחברה פרטיתפעילה
512941873תשעה חודשים בע"מNINE MONTHS LTDחברה פרטיתפעילה