חיפוש: חביב אבשלום

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513905869שמאי אחזקות בע"מSHAMAY MAINTENANCE LTDחברה פרטיתפעילה
514378439שמואל אשל יעוץ וליווי עסקי בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513343301שמואל פנחס בע"מSHMUEL PENCHAS LTDחברה פרטיתפעילה
513912030שמחוביץ אהרן בע"מSIMCHOVITZ AARON LTDחברה פרטיתפעילה
513171769ששיפדה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון