חיפוש: ז'בוטינסקי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515173615ש.כ. ז'בוטינסקי 103 רמת גן בע"מחברה פרטיתפעילה
515102218"א.י. אפיה מרכז בע"מ""A.Y. BAKING MERKAZ LTD"חברה פרטיתפעילה
513370387"אהרונוב - דוד,משרד עורכי דין"חברה פרטיתפעילה
512584335"אלמז" רעיונות דיאנה בע"מTHE DIANA "ALMAZ" CONCEPT LTDחברה פרטיתפעילה
510746704"אנקר" חברה למסחר יצוא ויבוא בע"מחברה פרטיתמחוקה
513286864"גרא" עבודות בניה בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
511459570"דוניץ נכסי מקרקעין 1990" בע"מחברה פרטיתפעילה
512420928"האחים גולדשטיין" - קדוש שלמה ובניו בנין ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
511955296"הגלריה" - המסעדה של בית אילון בע"מ"THE GALERY"- BEIT AYALON RESTAURANT LTDחברה פרטיתפעילה
540234630"המפנק" בורגר-ברשותפות כלליתמחוקה
513405100"ים שיווקים" חקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
511980930"ירים" מסחר והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
511346009"מ. מיני - חברה לעבודות חשמל בע"מ "חברה פרטיתפעילה
512086174"מור" - נזקי צנרת בע"מחברה פרטיתפעילה
512093063"מור" צנרת (1995) בע"מחברה פרטיתפעילה
510675325"מצפה" חברה ליעוץ ושירותים כלכליים (1974) בעמחברה פרטיתפעילה
512597402"נתיב" (ו.י.) ניהול, יעוץ ופיתוח עסקים בע"מחברה פרטיתפעילה
512097502"סנדן" - חברה למתן שירותים אינפורמטיביים ומסחר בינלאומי בע"מ"SANDAN" - INFORMATION SERVICES AND INTERNATIONAL TRADE COMPANY LTD.חברה פרטיתפעילה
520030479"תפארת" קופת תגמולים מדכזית ליד בנק המזרחי המאוחדחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוסלת מרצון
512556069(א.מ.ש.) האחים ברזני 1997 בע"מחברה פרטיתפעילה