חיפוש: ויצמן 30

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514354596אוברול קבלנות בע"מחברה פרטיתפעילה
540157351אור עד קבלני חשמלשותפות כלליתמחוקה
510261571אחוזת גוש 6753 חלקה 243 בע'מחברה פרטיתמחוקה
512895277אינטרטוי בע"מINTERTOY LTDחברה פרטיתפעילה
511080442אלדבן בע"מחברה פרטיתמחוקה
512906751ב.ס.ד. אינגרם חברה לבנין ויזמות בע"מB.S.D. INGRAHAM BUILDING & PROMOTION COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
510873375דנטוריב בע"מחברה פרטיתפעילה
513982702המכרז היומי בע"מחברה פרטיתפעילה
513901439ויטרייד בע"מVTRADE LTDחברה פרטיתפעילה
510631070חברה לברזל וחמרי בנין השומרון בעמחברה פרטיתמחוקה
510314362חלקה 123 גוש 6523 בעמחברה פרטיתבפרוק מרצון
510324999חלקה 242 גוש 6753 בעמחברה פרטיתמחוקה
510366255חלקה 47 בגוש 6525 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514288596טכנו גלובל טרייד השקעות בע"מTECHNO GLOBAL TRADE INVESTMENT LTDחברה פרטיתפעילה
511621351י.א.ת. ציוד מחשבים (1991) בע"מY.A.T COMPUTER EQUIPMENT (1991) LTDחברה פרטיתפעילה
513875542כיוון חדש בע"מחברה פרטיתפעילה
512885260מח מאירוביץ חברה לבנין ויזמות בע"מMOACH MEIROVITZ BUILDING CONSTRUCTION & PROMOTION LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
510863830מרכיבי גדליה בע"מחברה פרטיתמחוקה
513261826מרפאות מומחים-ד"ר מאיר רקוץ בע"מHEALTH SPECIALISTS CLINICS-DR.MEIR RAKOCZ LTDחברה פרטיתפעילה
510468150ניר יואב בעמחברה פרטיתמחוקה