חיפוש: התעשיה - תל חנן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511129934א.ל.ג.א. הוצל"א בע"מחברה פרטיתפעילה
514113778איסוף ירוק בע"מESUF YAROK LTDחברה פרטיתפעילה
510894645מוסך האחים הס בע"מחברה פרטיתפעילה
540171451פרדס יזמות ופתוחשותפות כלליתמחוקה
513071480קבריול בע"מKABRIYOL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511404543רשת אור בע"מRESHET OR LTD.חברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
511020448ש.פ.ה.סוכנויות מסחר ושרותים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1