חיפוש: התע"ש 20

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513791517טרגטים קרנות נאמנות בע"מTARGETEAM MUTUAL FUNDS LTDחברה פרטיתפעילה
512973454י. ביץ חברה ל יעוץ עסקי וחשבונאותחברה פרטיתפעילה
511068249י. ויטל שווק בע"מחברה פרטיתפעילה
514942978י. פורטל אחזקות בע"מY. PORTAL HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
513030825י.א.ש.ר. שירותי ניהול ואחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
513660662י.פ. יוניטסטרס 2005 בע"מY.P. UNITESTERS 2005 LTDחברה פרטיתפעילה
512429721י.ר.א.א.ב. נהול בע"מחברה פרטיתפעילה
513833525יאיר גפן יזום וניהול פרויקטים בע"מYAIR GEFEN PROJECTS MANAGEMENT AND INITIATION LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
512913112יו. ור. שרותי חשבונאות בע"מחברה פרטיתפעילה
512919085יוזמה ר.ש. אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
513250316יעודד אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
514083625ירון שמבן - שמאות מקרקעין בע"מYARON SHAMBAN - REAL ESTATE ASSESSMENT LTDחברה פרטיתפעילה
513463133כדור ברשת בע"מחברה פרטיתפעילה
514047794כיוון אחר פרסום שיווק ומדיה בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
512788639כיוון אחר תיירות ונופש בע"מOTHER DIRECTION TOURIST AND HOLIDAY LTD.חברה פרטיתפעילה
512157264לביא - נציגויות לתעשיה ורפואה בע"מLAVI- INDUSTRIAL & MEDICAL AGENCIES LTDחברה פרטיתפעילה
513707836לביא נובוטק בע"מLAVI NOVOTECH LTDחברה פרטיתפעילה
513072165לביא סייטק בע"מLAVI SCITEC LTDחברה פרטיתפעילה
514881101לה בוצ'ר בע"מחברה פרטיתפעילה
514024173לורן מערכות מידע בע"מLOREN INFORMATION SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה