חיפוש: התע"ש 20

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513429563אמפא ליס הנפקות 3 בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513476564אמפא ליס הנפקות 4 בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513476580אמפא ליס הנפקות 5 בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513476572אמפא ליס הנפקות 6 בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513796771אמפא ליס הנפקות 7 בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513796748אמפא ליס הנפקות 8 בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513897629אמפא ליס הנפקות 9 בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513875203אמפא קאר ליס מימון ישיר בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514088277אנג'יס מסחר ופיתוח בע"מENGIS COMMERCE & DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
515088599אס. אי. משאבים בע"מS.I. RESOURCES LTDחברה פרטיתפעילה
514862424אס. אי. פטרוליום בע"מS.I. PETROLEUM LTDחברה פרטיתפעילה
515088573אס. אי. פיננסים בע"מS.I. FINANCE LTDחברה פרטיתפעילה
514191923אס.אי.גרופ קונסורט בע"מS.I. GROUP CONSORT LTDחברה פרטיתפעילה
513107185אפגרייד רשתות ומחשבים בע"מחברה פרטיתפעילה
513272419אפי - אליאנס פיתוח ישראל בע"מAFI - ALLIANCE FOR DEVELOPMENT ISRAEL LIMITEDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514142926אפילוג א.ר. בע"מחברה פרטיתפעילה
513242008אפסיס טכנולוגיות בע"מAPSYS TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513404012אפק פרטס בע"מAFEK PARTS LTDחברה פרטיתפעילה
514520527אקו גלוב בע"מECO-GLOBE LTDחברה פרטיתפעילה
510824238אקלימטיק בע"מחברה פרטיתפעילה