חיפוש: התמרים 4

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514922160אריה סיבוני נכסים בע"מARIE SIBONY ASSETS LTDחברה פרטיתפעילה
511703795דמו עמית מחקר והשקעות בע"מDEMO AMIT RESEARCH AND INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514436005ח.פ. אגם חברה לניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
514989706טופ אתגרים (2013) אילת בע"מTOP ETGARIM (2013) EILAT LTDחברה פרטיתפעילה
511718694י.ד.מ. הובלות בע"מחברה פרטיתפעילה
511318826י.ש.ג.ר. אילת בע"מחברה פרטיתפעילה
511526394מרכז עירוני ניהול ואחזקה (אילת) 1990 בע"מחברה פרטיתפעילה
514390962נועם - דוד בע"מNOAM - DAVID LTDחברה פרטיתפעילה
511302168סיטי סנטר (אילת) ניהול ואחזקה בע"מחברה פרטיתפעילה
511574253עדי בוסקולה תווך והשקעות בע"מחברה פרטיתמחוקה
512689324עולם התרבות אילת בע"מCULTURE WORLD EILAT LTD.חברה פרטיתפעילה
510460553קולנוע אילת באילת בעמחברה פרטיתפעילה
513192856קלרה תיווך דירות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1