חיפוש: התבור 5

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514912823אודמדה בע"מחברה פרטיתפעילה
510755713אויה נתיבי אויר בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
512547183אס.אר.אי.טי בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512715640ביצי כפר בע"מFARM EGGS LTDחברה פרטיתפעילה
510615636ביצי כפר ריכוז ושווק תוצרת הלול בעמחברה פרטיתפעילה
512506700גיבשטיין החזקות בע"מGIBSHTEIN HACHZAKOT LTD.חברה פרטיתפעילה
512642000גיבשטיין החזקות פיננסיות (1998) בע"מGIBSHTEIN FINANCIAL HOLDINGS (1998) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512506692גיבשטיין השקעות (1997) בע"מGIBSHTEIN HASHKAOT (1997) LTD.חברה פרטיתפעילה
514694132גלילי נוטרישנלס בע"מGALILEE NUTRITIONALS LTDחברה פרטיתפעילה
514682996גלינר אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
512941246דורון שקמוני בע"מDORON SHIKMONI LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510275936חברת חלקה 191 בגוש 6747 בעמחברה פרטיתמחוקה
513020560טי.סי.אס. דהקטסייט. קום בע"מT.C.S. THECATSITE.COM LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515022812כ.ב.צ. החברה לפיתוח וכלכלה בע"מC.B.Z THE DEVELOPMENT AND ECONOMIC COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
514398676ל.ע.ד יעוץ בע"מחברה פרטיתפעילה
514347392לביא תוכנה וייעוץ בע"מLAVI SOFTWARE & CONSULTING LTDחברה פרטיתפעילה
510001142מגן אברהם אליעזר בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513434324מוב ליין הפצה (2003) בע"מMOB LAYN DISTRIBUTION (2003) LTDחברה פרטיתפעילה
515295301נדטה החזקות בע"מNDTH HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
 1