חיפוש: השקעות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511903270א. א. פ. י. השקעות ופיתוח (1993) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515017549א. ז. ג. ב. השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
511154122א. ח. פ. ל. השקעות ומסחר בע"מחברה פרטיתמחוקה
511329468א. י. מ. י. שרותי השקעות 1988 בע"מחברה פרטיתמחוקה
511891434א. י. פ. א. השקעות ופיתוח (1993) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511930570א. מ. ג. ו. ר. א. השקעות בע"מA.M.G.O.R.A. INVESTMENTS LTD.חברה פרטיתבפרוק מרצון
511307233א. פ. ד. מ. השקעות ושווק בע"מA.P.D.M. INVESTMENTS & MARKETING LTDחברה פרטיתמחוקה
512013061א. צ. ש. ר. השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
511350316או. ר. נ. ם. השקעות בע"מO.R.N.M. INVESMENTS LIMITEDחברה פרטיתמחוקה
511365892אי. די. אמ. - חברה כלכלית ליזום השקעות בע"מחברה פרטיתמחוקה
514493972אי. די. אס. אייץ. השקעות בע"מI.D.S.H. INVESTMENTS LTD.חברה פרטיתפעילה
511483638איי. אם. איי. איי. השקעות בע"מI. M. I. I. INVESTMENTS LTD.חברה פרטיתפעילה
515180982איי. אס. בי. קיי. השקעות בע"מISBK INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
511739385איי. טי. איי. איי. השקעות וסחר בינלאומי בע"מI.T.I.I. INVESTMENTS & INTERNATIONAL TRADE LTD.חברה פרטיתמחוקה
512447038אל. בי. או. איי. השקעות (1997) בע"מL.B.O.I. INVESTMENTS (1997) LTD.חברה פרטיתפעילה
513217679אליה ה. ב. מ. ע. א. השקעות בע"מ.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
511358491אם. אס. סי. טרסט היי-טק השקעות בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511160608אם. טי. אם. אוסטרו השקעות ומסחר בינלאומי בע"מחברה פרטיתפעילה
512138066אמ. טי. אר. אר. בית השקעות וניירות ערך בע"מחברה פרטיתפעילה
520041963אנליסט אי. אמ. אס. - שרותי ניהול השקעות בע"מANALYST I.M.S. - INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LTD.חברה ציבוריתפעילה