חיפוש: השקד 20

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512725102א.מ.ל.י. שרה נכסים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513792358ירחי ראובן (ש) תשתיות גז בע"מחברה פרטיתפעילה
511526972מ.צ.ח. - מוצרי צריכה חדישים בע"מחברה פרטיתפעילה
511139982סטאר וורס בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1