חיפוש: השופטים 44

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512679549קרדינל איי.ג'י. בע"מCARDINAL I.G. LTD.חברה פרטיתפעילה
510151681דירה מספר 1 ברחוב השופטים 44 בע'מחברה פרטיתפעילה
510151657דירה מספר 3 ברחוב השופטים 44 בע'מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510151699דירה מספר 5 ברחוב השופטים 44 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510151707דירה מספר 6 ברחוב השופטים 44 בע'מחברה פרטיתמחוקה
 1