חיפוש: השומרון 12

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514415538אלטמנ'ס בע"מALTMAN'S LTDחברה פרטיתפעילה
511056871בירנבוים תחנות דלק בע"מחברה פרטיתפעילה
511121279גן בתיה תדלוק בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512144106ע.ש.א. רחיצה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1