חיפוש: השדות 4

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510478845א. גוטגולד (נכסים) בע"מחברה פרטיתפעילה
512072695אודיב בע"מODIB LTDחברה פרטיתפעילה
513918540אודיב השקעות 007 בע"מODIB INVESTMENTS 007 LTDחברה פרטיתפעילה
513810614איטליה ד'אורו בע"מITALIA D'ORO LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513660886איפרמן השקעות בע"מEIFERMAN INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514291145גיא חסון נכסים בע"מGUY HASON NEHASIM LTDחברה פרטיתפעילה
510262801חברת חלקות 35 ו 40 בגוש 8038 בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513631580יובנטוס מדיה בע"מחברה פרטיתפעילה
513929299סטארט-אפ פקטורי ניהול בע"מSTART-UP FACTORY MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
 1