חיפוש: הר מירון 2

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514763101אליאר רובוטיק בע"מALYAR ROBOTIC LTDחברה פרטיתפעילה
515159341ואקאג'נט בע"מVACAGENT LTDחברה פרטיתפעילה
514546746ש.פ.ליאם שרותי ניקיון ואחזקה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1