חיפוש: הרצל 94

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513302059(א.ש.) ישיר טורס בע"מחברה פרטיתפעילה
512099086א.צ.א. - הדס דרום חברה לבנין והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
512303041אדוארד ואיגור אינטרנשיונל בע"מחברה פרטיתפעילה
510244676אירו לירו בע'מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
540102555אל גהשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
510539703אלקטרוניקה מיכון רחובות בעמחברה פרטיתמחוקה
513710962אפיקי שבע השקעות בע"מAFIKEI SHEVA INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
512662149אר"י אירופה ישראל 1998 ייזום פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
511549693ביסאו סקרים בע"מחברה פרטיתפעילה
510651029בן את ארי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה בעמחברה פרטיתמחוקה
512594490בני כתנאני בע"מחברה פרטיתפעילה
540084183דוד גולומבק ושותשותפות כלליתמחוקה
511869315החברה לפיתוח גני מנחם בע"מTHE COMPANY FOR DEVELOPMENT OF GANEY MENACHEM LTDחברה פרטיתפעילה
514411057יעד קפיטל מסחר והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
512509746מסטר סקיוריטי סרויס בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511913782מתכת דביר פרויקטים בתעשיה בע"מחברה פרטיתפעילה
513527390נבד לפיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
510881303קדם קידום פיתוח וייצור מכשירים רפואיים בע"מחברה פרטיתמחוקה
540142767קליין את אילן סולל חופרשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
510427156שביט באר שבע מרכזי אמנות ובדור בעמחברה פרטיתמחוקה