חיפוש: הרותם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512688151אמירי הרותם השקעות בע"מAMIRAY HAROTEM INVESTMENTS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון