חיפוש: הרב שמידמן יצחק

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512322785אורנישארם בע"מORNISHARM LTD.חברה פרטיתפעילה
512961798י.ד. גל תקשורת בע"מחברה פרטיתפעילה
514732205מ.ב.א.וא. בע"מחברה פרטיתפעילה
510267057מעון חובבי ציון 14 בע'מחברה פרטיתפעילה
515041184משכן העדות מ.ג. בע"מחברה פרטיתפעילה
 1