חיפוש: הרב עוזיאל 75

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510823693חיים זקן בנין והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
512900499חיים זקן השקעות בינלאומיות בע"מHAIM ZAKEN INTERNATIONAL INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514497478יניב פייר בול בע"מYANIV FIRE BALL LTDחברה פרטיתפעילה
513914549סלינג שוט ישראל בע"מSLING SHOT ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
 1